ranh giới...

Khi con người ta đứng trên ranh giới giữa cái tệ và đỡ tệ, hẳn nhiên họ chọn cái đỡ tệ mà tuân theo - nhưng cũng đừng vì thế mà quy nạp họ vào mớ "đỡ tệ". Tôi tin - tất cả chúng ta - nếu có điều kiện, cơ hội và niềm tin - chúng ta có thể toả sáng trong cái nhất của riêng mình!

Đôi khi, hãy là một kẻ "đỡ tệ"!
Nhãn:
edit