rất lạ & quyến rũ: gió O...


Tuy chưa đọc kỹ những mạch sống tâm hồn Gío-0 - nhưng tôi yêu thích trang nhà Gió-o quá! Trong vui mừng & sự thuyết phục bởi những gì tôi đang đọc, đang thẩm thấu - trân trọng giới thiệu đến quý bạn tại Biển's View địa chỉ để cùng nhau vào thưởng thức nhé:

http://www.gio-o.com/

Hẹn và sẽ gặp những gì thuộc về Gió-0 và cả nhạc sĩ Ngu Yên...
Nhãn:
edit