tôi đã có một cái tết như thế...


Bên sông chiều mưa tới,
Bên ta cụm khói rời...


Hình ảnh nồi bánh chưng nghi ngút khói này, có thể thay thế tất cả những phù phiếm xa hoa mà tôi có thể đang có...

Nhãn: ,
edit