ước mơ...


Này em, ai cũng có quyền ước mơ trên cõi đời này. Vì thế, bản thân ước mơ đã là bao dung, đẹp đẽ và có tính nâng cao cõi lòng của chúng ta.

Việc tạo điều kiện cơ hội cho người khác được ước mơ - lại là một việc bao dung, đẹp đẽ và nâng cao cõi lòng họ gấp bội lần!

Hãy ước mơ và tạo cơ hội cho người khác ước mơ...

{Buổi sáng mưa cuối Quận Cam, trời xám, lòng trong vắt}
Nhãn:
edit