và cái thằng bé sâu ơi...


Bố đang về với con nhé! Con đã lớn (như thổi) thật rồi đấy! Đồ cái thằng mập mập ngày xưa...
Nhãn:
edit