biển của mùa xuân...

{Tặng Diễm Quỳnh}

Những đứa trẻ chạy băng băng
trên cánh đồng cỏ non
Tiếng chim vui rộn trong lòng
Chúng giấu mùa xuân vào túi áo
Và khoe với đàn bướm vờn quanh
rằng sẽ đi chợ tết sớm mai

Tôi mang lời trẻ nói với em
về niềm vui mùa xuân
Em mang lời dòng sông lặng thầm ra biển
Tôi hóa con thuyền băng qua thác ghềnh
Tìm con nước mặn khát bàn tay

Những đứa trẻ mang niềm vui mùa xuân
chạy băng băng qua triền cát đón tôi
Tôi mơn man từng con sóng mặt trời
Biển động tình vỗ nhẹ
bàn chân
trọ ngày cuối chạp.

- La Văn Tuân -
Nhãn:
edit