café về - nguyễn khuyến, văn miếu, đống đa...


http://www.visualgui.com/motion/nho-mua-thu-ha-noi/

Motion/Graphic by: Donny Trương.
Cảm ơn tài năng và cả tâm hồn của Donny cho chúng ta thưởng thức lại nhạc phẩm này của Trịnh.

Trên con đường Nguyễn Khuyến, phố Văn Miếu, quận Đống Đa – có quán café Về nằm ẩn mình trong đấy. Không gian rất yên tịnh, nhẹ nhàng; nối lòng ta giữa nơi chốn này với một nơi chốn khác; giữa Huế và Hà Nội; giữa Thăng Long và Bolsa; giữa các yếu tố dân gian và đương đại; giữa Trịnh và Diane Warren…

Chỉ cần chút gió lạnh từ Phủ Tây Hồ tràn về thôi, cái lạnh xen tận vào kẽ & chân răng – ngồi trong café Về và miên man, miên man – cả mùa Thu Hà Nội của tôi đã nằm gọn ở đấy.

Có cần “mùa Thu Hà Nội trả lời” hay không? Có cần “từng con đường nhỏ trả lời” hay không? Khi đã nhớ, nghĩa là đã nhớ…
Nhãn: , ,
edit