hương xưa episode 26: thi sĩ phạm văn bình...

Hương Xưa Episode 26: Thi Sĩ Phạm Văn Bình - Tác giả của bài thơ Chuyện Tình Buồn (Phạm Duy phổ nhạc).

Saigon TV Studio @ 4:30 p.m. - February 25th, 2010
Guest: Thi sĩ Phạm Văn Bình
Topic: Trong Trí Nhớ Nhỏ Nhoi...
Hosts: Đại Dương - Luân Vũ

Performance: Thi sĩ Phạm Văn Bình sẽ tự đệm đàn guitar và hát Chuyện Tình Buồn, gửi đến khán thính giả cõi lòng thật của người viết.

..."Anh dặm trường mê mãi, đời chia như nhánh sông
Phong thư tình ngây dại, và vai môi rất mềm
Những hẹn hò cuốn quít, trên lối xưa thiên đường"...

Dưới đây là bản nhạc Chuyện Tình Buồn do Phạm Duy phổ từ thơ Phạm Văn Bình! Như quý bạn thấy, có một lỗi lầm rất lớn từ nhà sản xuất sách nhạc, một lỗi lầm thiếu văn hoá (của người làm văn hoá). Họ không tìm hiểu, họ không truy dò tường tận, họ cho rằng đó là bài thơ của Nguyễn Tất Nhiên (dù là một thi sĩ chúng ta vô cùng yêu mến).


Nhãn: , , ,
edit