kỷ niệm: dấu yêu tôi...

Nhạc: Thụy Mi
Hòa Âm: Lê Từ Phong
Vocal: Thanh Hà
Lời Thoại: Đại Dương

{Sau 5 năm, nghe lại kỷ niệm thế này, thấy sao sao đấy! Mời nghe cái cảm xúc thời non trẻ của tôi. Riêng Thanh Hà thì hát quá tốt bài hát quá hay của Thụy Mi.}

Nhãn: , ,
edit