nghị viên andrew đỗ (garden grove) và violinist luân vũ...


Trong buổi ra mắt Việt Herald tại đường Báo Chí (Moran), Luân Vũ & nghị viên Andrew Đỗ đã có dịp chụp chung một tấm hình! Tác phong và sự tận tụy của LS Andrew Đỗ toát ra ngay cả trong một ngày dự buổi mừng một tòa báo ra mắt cộng đồng Việt thế này đây. Những người khác đã đi mất, riêng Andrew Đỗ còn ngồi lại, đến tận giờ chót!

Tôi có một quan niệm đơn giản: Ở lại, nghĩa là còn muốn phụng sự!

P.S. Chúng tôi sẽ có một buổi nhạc ý nghĩa chủ đề Du Mục ở ngay thành phố Garden Grove sắp tới cùng Khánh Ly!
Nhãn: , ,
edit