nhóm the friends tại sbtn studio recording live songs...9:00 p.m., Tuesday, February 23th, 2010

Program Host: Giáng Ngọc
Host for The Friends: Đại Dương
Pianist: Vương Hương
Violinist: Luân Vũ
Performers: Lãng Triều, Đỗ Khải An, Thảo Vi, Thái Kế Đạt

1. Yêu Dấu Tan Theo (Trịnh Công Sơn)
2. Nguyệt Cầm (Xuân Diệu - Cung Tiến)
3. Mùa Thu Không Trở Lại (Phạm Trọng)
4. Those Were The Days (Nhạc Ngoại)

Nếu có dịp nghe, bạn sẽ thấu: trong các performers thuộc nhóm The Friends, họ đang thắp sáng một ngọn lửa, lửa đam mê, đam mê nghiêm túc. Tôi thấy quý và trân trọng tinh thần làm việc của họ - vô cùng!
Nhãn: , , , , ,
edit