nhóm the friends tại "việt love 4 haiti" event...
Cuối - vô cùng cuối! Chỉ một nhưng sáng!
(Those Were The Days - Vương Hương - Luân Vũ - Thái Kế Đạt - Đại Dương)

Một chiều cuối tuần đầy gió lạnh! Có người hỏi tôi: Giữa mưa và gió, anh thích cái nào hơn? Là kẻ yêu mưa, tôi đã trả lời: Anh cần gió!!!
Nhãn: ,
edit