đóa hoa vô thường: nhóm the friends

Hòa âm & Piano: Vương Hương
Violin: Luân Vũ & friends
Cello: Hitoshi Suzuki
Dancers: Lạc Hồng (thầy Vũ Đình Luân)
Dẫn Lời Thoại: Đại Dương
Vocals: Diệu Nga - Bảo Châu - Phạm Hà

Tại Don Walsh Auditorium, tháng Tư, 2008Nhãn: ,
edit