"tình khúc mùa xuân" - chương trình nhạc đặc biệt trên saigon tv - xuân canh dần 2010


{Sẽ chiếu trên SGTV 57.5 trong 3 ngày Mồng 1, 2, 3 Tết)

1. Albert Đỗ: Tình Khúc Ơ Bai (Trịnh Công Sơn)
2. Thái Kế Đạt: Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng (Trịnh Công Sơn)
3. Lãng Triều: Mộng Chiều Xuân (Ngọc Bích)
4. Thảo Vi: Cho Em Ngày Gió Xanh (Lê Quốc Dũng & Quốc Bảo - theo lời của HuyVespa)
5. Đỗ Khải An: Gửi Người Em Gái (Đoàn Chuẩn - Từ Linh)
6. Colin Nguyễn: Twinkle Twinkle Little Star (Jane Taylor)
Nguyễn Tiến Giang: Diễm Xưa (Trịnh Công Sơn)
Cassidy Tường Vy: Lòng Mẹ (Y Vân)
Nguyễn Tường Vy: Em Là Hoa Hồng Nhỏ (Trịnh Công Sơn)
7. Thái Kế Đạt: Say Tình (Lv: Quốc Tuấn)
8. Vương Hương – Luân Vũ: Those Were The Days (Mary Hopkins)
9. Vân Quỳnh: Lắng Nghe Mùa Xuân Về (Dương Thụ)

Chúc Tết: Đại Dương (host) – Lily Nguyễn – Kevin Phan – Colin Nguyễn - Nguyễn Tiến Giang – Cassidy Tường Vy - Nguyễn Tường Vy – Vương Hương – Luân Vũ
Nhãn: , ,
edit