1 tháng tư, 2010 - ngày trịnh...

{bài hát này Trịnh viết riêng cho "một người" mà thật ra là cho "mọi người". Vì quá sâu nặng trong ca từ, Muôn Trùng Biển Ơi là bài hát của năm 2010 - tôi chọn - bài hát đầy nhân bản của Trịnh!}

Biển ơi!
Có người im lặng, có người vui đùa
Là tại sao? Là tại sao?
Có người im lặng, có người vui đùa, giữa cuộc vui
Biển ơi!
Gió mùa đang về mang nặng câu thề
Sóng đùa suốt mùa
Sóng đùa biển khơi à.. à.. ơi em đùa đùa chơi à.. ơi
Bờ xa có người im lặng. Biển ơi!

Có tình vui đùa, có tình ơ hờ là tại sao?
Là tại sao có tình ân cần
Có tình không tình giữa vực sâu
Biển ơi!
Cát mòn thân rồi. Gió mòn thân rồi
Gió mòn. Cát mòn.

Biển ơi! Có người im lặng
Biển ơi! Có người muôn trùng
Biển ơi! Có người im lặng
Biển ơi! Có người muôn trùng
Biển ơi! Có người vui đùa
Biển ơi! Có người xa vắng.
Nhãn: ,
edit