học lớp 7, hát trịnh...

Bé Hoàng Trang, mới học lớp 7, nghĩa là tầm 12-13 tuổi mà đã hát Trịnh đầy xúc cảm thế này sao? Tôi cảm được điều bé hát! Rất Trịnh & rất "Ca Dao Mẹ"...

Nhãn: ,
edit