banner du mục trên phố...Nằm mộng suốt đêm trong thiên đường...

{Sao hơn cả tháng nay, tôi cứ quấn quít với các ca từ Trịnh thế này...Banner treo trước Thành Mỹ Restaurant - với ai có thể là điều bình thường, quảng-bá-tính, nhưng với một số tâm hồn đẹp kết tụ trong chúng tôi như chú Hùng, như anh Luân Vũ, như HCT, như Bảo Trân, như Hoàng, như Vũ Lê, và tôi - đây là một điều vô cùng hạnh phúc và tử tế! Cảm tạ tất cả cho cái điều rất cần này ạ!}
Nhãn: , , ,
edit