bé sâu vẽ...
Học thì lười! Vẽ thì chả biết vẽ gì! Bố nó chịu thua!
Nhãn:
edit