hương xưa 27: vân thảo - vân quỳnh...


Hương Xưa Episode 27: Vân Thảo - Vân Quỳnh

Record at 5:15 PM, Thursday, March 4th, 2010 @ SGTV

Guest Artists: Vân Thảo - Vân Quỳnh
Hosts: Luân Vũ - Đại Dương
Theme: Có Một Vân Quỳnh Luôn Sống Trong "Lời Mẹ Ru"...

Hướng nhìn đồng điệu về âm nhạc giữa hai thế hệ...

Performance: Kiếp Nào Có Yêu Nhau (Hoài Trinh - Phạm Duy)

Lời mẹ ru con đến những khu vườn
Ru con trưa nắng ( i...i... a)
Trong mộng cười ngon
Ru mộng con thơm
lời mẹ ru con
nghe ra nỗi niềm
Ru con nghiêng nghiêng nằm
con ngủ giấc tròn
cho mẹ ngồi trông...
Nhãn: , , ,
edit