hương xưa 29: Orchid Lâm Quỳnh...


Thursday, March 18th, 2010 @ 4:30 p.m. - SGTV recording studio.

Guest Artist: Orchid Lâm Quỳnh

Hosts: Luân Vũ - Đại Dương

Topic: Cuộc Đời Đó Có Bao Lâu...(OneBooks/Nhịp Sống Tâm Hồn)

Bộ Phim Shadow Man (Bóng Tối Thân Quen) trong lăng kính và cảm nhận của nữ diễn viên chính - Orchid Lâm Quỳnh.
Nhãn: , , , , ,
edit