hương xưa 30: special episode with khánh ly...


Saigon Television Studio
Time: 4:30 p.m., Thứ Tư, 24 tháng Ba, 2010

Special Guest Artist: Khánh Ly
Hosts: Đại Dương - Luân Vũ

Topic: Thí Dụ...

Một Khánh Ly của 2010, của "Du Mục", của "Hương Xưa" sẽ trải lòng trong 45 phút quý báu trên chương trình Hương Xưa - thực hiện bởi Saigon TV & Nhóm The Friends.

Thí dụ bây giờ em phải đi
Em phải đi
Đôi tay em dù ưu ái đời
Em phải đi
Đôi môi ngon dù chưa chín tới
Quanh em trăm năm khép lại
Có còn ai mang hoa tươi
Về yêu dấu
Ngồi quên đời xoá hết cuộc vui...
Nhãn: , , , ,
edit