ki ki - tô tô: con trai và con gái cưng của cây viết khánh hòa cười xinh xắn khi chú đại dương lì xì...


Thương hai cháu vô cùng vì hai cháu ngoan vô cùng! Cảm ơn chị Khánh Hòa dạy dỗ tuyệt! Dù Tết lạnh, nụ cười hai cháu ấm!
Nhãn: , , ,
edit