Kim Loan...


Dì tôi đấy, hiện sống tại Edmonton, Canada - nơi chốn đầy thương yêu, đầy ấm áp...
Dì cũng là Mẹ thứ 2 của tôi - một người dì rất "Mẹ"!
Nhãn:
edit