lúa bistro - gia đình của ngày tháng đầu xuân 2010...
Tôi trân quý giới thiệu đến quý bạn trên Biển's View một nơi đáng tới lui: Lúa Bistro (Westminster Blvd. & Brookhurst Street).
Nhãn: , , ,
edit