một khánh ly của 2010, một khánh ly của "hương xưa", một khánh ly của "du mục"...Khánh Ly phát biểu trong Hương Xưa 30 thế này: Tôi đã từng có nhiều lần "thí dụ bây giờ tôi phải đi." Đó là lẽ tất yếu của đời sống! Tôi đối diện với điều mà chúng ta cứ cho là sợ hãi. Hãy cùng tôi đi một cách thanh thản và hạnh phúc!

Thực hiện 30 episodes Hương Xưa, lần thứ 30 này, con số chẵn tròn mà cảm xúc thiêng liêng với Khánh Ly, với dòng nhạc ấy cũng chẵn tròn.

Và chúng tôi biết, trên đời này, có những điều không phải chúng ta muốn là làm được! Thế mà, có khi ngược lại đấy!

Thương yêu giọng hát & tri thức hát của Khánh Ly...

...Mai ra cùng phố xôn xao...
Nhãn: , , ,
edit