Quang Dũng & Nhóm The Friends...
Ðường vắng bên lề
Một thân rất nhỏ
Mẹ mang trái bí
Ði về chợ xa

Mẹ nhớ mái nhà
Hàng cau sau hè
Còn riêng trái bí
Nhớ giàn đầy hoa...


Sẽ có một đêm nhạc đầy nghĩa và chất "âm nhạc" của Thái Văn Dũng & The Friends vào 12 tháng Sáu, 2010 này chứ?

...Thời gian làm giông bão mê say...
Nhãn: , , , ,
edit