biển gọi - chiều tháng tư...

{Đến từ hư vô rồi cũng sẽ trở về với hư vô. Hư vô của tôi là Biển, Biển nào cũng được, miễn là Biển. Mỗi lần đi sát bên, đi vào hoặc đi trên Biển, tôi như được thoát khỏi những tiếng động mệt nhoài của đời sống. Biển của tôi, hư vô của tôi luôn vỗ về tôi...

Từ lâu lắm rồi, gần 10 năm thì phải, khi ghé thăm California từ Dallas, Texas - Bí được cậu Thiện chở tới Newport Beach, đưa chìa khóa xe Toyota Tercel để Bí dạo Biển, còn cậu thì đi cùng bạn đến Boeing làm việc...

Nay trở lại Newport Beach - chiều tháng Tư của 2010...

Gió Biển, cát và sóng làm lòng Bí hun hút cuộn vào...}
Nhãn: ,
edit