chiều vàng thứ sáu - 9 tháng Tư, 2010...

Tôi đang loay hoay sao ra 1000 bản hát cho tiết mục cuối của chương trình tại trường! Nghĩa là, 1000 bản này sẽ trong tay quý khán thính giả "Du Mục" tối mai! Nghĩa là, hy vọng và mong đợi của chúng tôi sẽ vượt quá con số 1000 khán thính giả (vì một bản hát có thể dùng chung bởi đôi tâm hồn, ngồi cạnh nhau)...

Đứng copy, lòng...sáng!

Còn đây có bao ngày?!
Nhãn:
edit