có biết đâu niềm vui đã nằm trong thiên tai?

{Khi chọn đến với âm nhạc - tôi hiểu điều đó! Niềm vui nằm trong thiên tai hoặc thiên tai nằm trong niềm vui đều như nhau. Và tôi đang sống trong cảm giác đó! Cuộc đời thi vị và ý nghĩa vô cùng. Cảm ơn những đêm nhạc đẹp tôi từng có niềm vui. Và - cảm ơn những cơn bão âm nhạc cho tôi - tôi cũng tìm thấy niềm vui trong cơn bão đấy! Niềm vui vì hiểu rõ thêm lòng người, thêm cái độ lượng, cái tấm lòng mà không phải ai muốn...cũng có! Đôi khi cần 10 năm ...mới có hoặc mới ...thấy có!}

- Lời: Nguyễn Đình Toàn Nhạc: Vũ Thành An -

Tình vui theo gió mây trôi
Ý sầu mưa xuống đời
Lệ rơi lấp mấy tuổi tôi
Mấy tuổi xa người
Ngày thần tiên em bước lên ngôi
Ðã nghe son vàng tả tơi
Trầm mình trong hương đốt hơi bay
Mong tìm ra phút sum vầy

Có biết đâu niềm vui đã nằm trong thiên tai?
Những cánh dơi lẻ loi mù trong bóng đêm dài
Lời nào em không nói em ơi
Tình nào không gian dối
Xin yêu nhau như thời gian làm giông bão mê say

Lá thốt lên lời cây
Gió lú đưa đường mây
Có yêu nhau xin ngày thơ ngây
Lúc mắt chưa nhạt phai
Lúc tóc chưa đổi thay
Lúc môi chưa biết dối cho lời

Tình vui trong phút giây thôi
Ý sầu nuôi suốt đời
Thì xin giữ lấy niềm tin dẫu mộng không đền
Dù trời đem cay đắng gieo thêm
Cũng xin đón chờ bình yên
Vì còn đây câu nói yêu em
Âm thầm soi lối vui tìm đến

Thần tiên gẫy cánh đêm xuân
Bước lạc sa xuống trần
Thành tình nhân đứng giữa trời không
Khóc mộng thiên đường
Ngày về quê xa lắc lê thê
Trót nghe theo lời u mê
Làm tình yêu nuôi cánh bay đi
Nhưng còn dăm phút vui trần thế...
Nhãn: , , , ,
edit