cũng sẽ chìm trôi...

{Khánh Ly sẽ hát bài hát này trong Du Mục - 10 tháng Tư, 2010}

Nhật nguyệt trên cao ta ngồi dưới thấp
Một giòng trong veo sao lòng còn đục
Bầy vạc bay qua kêu mòn tịch lặng
Đường đời không xa sao ngồi gối chân . ..

Nhật nguyệt trên cao ta ngồi dưới thấp
Một đường cong queo nắng vàng đột ngột
Từ độ chim thiêng hót lời mệnh bạc
Từng giọt vô biên tôi chìm tiếng tăm ....
Nhãn: , , , ,
edit