đà lạt vs. biển...

Có người trách tôi sao lại tìm sự "thảnh thơi" với Đà Lạt mỗi khi bị sự xốc nổi cuộc sống ảnh hưởng, sao lại không tìm đến Biển, dù có thể chỉ ngồi đơn độc một mình trước nó...

Câu trả lời: Biển sẽ cưu mang tôi trong những điều hùng vĩ hơn. Tôi vẫn nương náu Biển mãi hoài đấy chứ...
Nhãn: , ,
edit