little saigon radio: host quỳnh anh...
Một buổi sáng Chủ Nhật lòng không gợn sóng - chúng tôi đã có những giây phút trò chuyện thân thiện như thế với xướng ngôn viên Quỳnh Anh của Little Saigon Radio...

Rất gần, rất gần ...
Nhãn: , ,
edit