nhóm the friends chuyện trò cùng độc giả "người việt online"...

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=110748&z=77

Quý bạn trong Biển's View trực tiếp chia sẻ và trò chuyện cùng Luân Vũ, Vương Hương, Nadine Trương & Đại Dương trên Người Việt Online (link phía trên). Đây là một vinh hạnh không nhỏ cho các bạn Nhóm The Friends và các cố gắng của họ gần 1 thập niên vừa qua trong đời sống âm nhạc của họ tại Nam California. Đây là dịp mà Nhóm The Friends thật sự đến gần hơn với quý độc giả, khán thính giả gần hơn hoặc xa hơn. Chúng tôi trân quý từng đóng góp, phê bình, hỏi han để tiếp tục phát huy những điều đẹp đẽ, tử tế trong đời sống...

Kính hẹn gặp đúng 4:00 pm - thứ Hai, mùng 5 tháng Tư, 2010 tại toà soạn báo Người Việt và Người Việt Online:

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=110748&z=77
Nhãn: , , , , , , ,
edit