nvr: hoàng cúc và dạ tâm khúc...
Gió ngả vào khu phố Việt, con đường báo chí với Phạm Phú Thiện Giao, với anh xướng ngôn viên Phạm Quang, và đặc biệt với một tâm hồn thật đặc biệt, thật "văn", thật êm ái của xướng ngôn viên Hoàng Cúc (chưa từng gặp, tôi đã đem lòng quý).

Tối nay, tối của tổng dợt, dù rằng ai có hối hả, máy móc ngoài kia - góc cuối đường Moran đấy, nơi có NVR, nơi có Hoàng Cúc và Phạm Quang...Thái Kế Đạt, Luân Vũ và tôi đã đắm mình trong Dạ Tâm Khúc, Giọt Lệ Thiên Thu và Diễm Xưa.

Chưa hề hẹn, nhưng tôi biết sẽ được gặp lại Hoàng Cúc, hoặc những "văn" Hoàng Cúc mang đến cho dòng sinh hoạt!
Nhãn: , , , ,
edit