ơ hay bé trái đào sao mập mập hoài vậy?


Mắt thì cứ tròn xoe như thế! Thấy ghét!
Nhãn:
edit