pianist lang lang...


Lâu quá chưa nghe Lang Lang đàn! Bây giờ muốn ra xe thật nhanh để chạy quanh quẩn và nghe tiếng đàn "hết sức ngây ngô" của Lang Lang!

Mời quý bạn ghé vào:

http://www.langlang.com/us/home

Nhãn:
edit