project 1: yêu nhau trong lo âu...


Project 1: Yêu Nhau Trong Lo Âu…
Album gồm những tình khúc Lê Uyên Phương

1. Dạ Khúc Cho Tình Nhân
2. Không Nhìn Nhau Lần Cuối
3. Đá Xanh
4. Buồn Đến Bao Giờ
5. Khi Xa Sài Gòn (thơ Kim Tuấn)
6. Lời Gọi Chân Mây
7. Vũng Lầy Của Chúng Ta
8. Đưa Người Tuyệt Vọng
9. Hãy Ngồi Xuống Đây
10. Tình Khúc Cho Em
Nhãn: , , , , , ,
edit