sinh nhật william nhật thụy - lê vũ - vương hương...


Sinh nhật nhỏ nhưng vui, thân quen tại nhà của Vương Hương...

Bức ảnh Trịnh Công Sơn do họa sĩ Trịnh Cung vẽ luôn ở vị trí đấy trong nhà của Vương Hương...

Lòng thật bình yên mà sao buồn thế?!
Nhãn: , , ,
edit