thơ nguyễn tất nhiên - một phần không nhỏ trong lòng tôi...


...tay ta từng ngón tay
vuốt lưng em tóc dài
những trưa ngồi quán vắng
chia nhau tình phôi thai
xa nhau mà không hay...
Nhãn:
edit