kj - music and life...


Tôi tìm thấy biển đời mình ý nghĩa thêm khi tình cờ xem được toàn vẹn bộ phim dài 93 phút này về KJ (Kajeng Wong), cậu bé chia cuộc đời cậu làm 3 phần: life, music and money! Rất nhiều điều KJ nói trong phim làm tôi phải dừng lại tất cả để đăm chiêu, nghĩ suy...và đồng ý. Chắc hẳn bạn cũng vậy?!
KJ nói: "I want to be a human being." Tôi chợt nhớ đến câu hát Trịnh viết:

"Sống có bao năm vui vui buồn buồn, người người ngợm ngợm."
Nhãn: , ,
edit