này cái thằng bé trái đào - hãy nhớ giùm bố: đời sống quanh đây có vạn lời mời...Nhãn:
edit