appassionata - secret garden

Vàng phai đi mùa Thu, để lá xóa hết phiền muộn.
Ở ngoài kia, còn có mây trắng trời xanh...
Chợt nhận ra mình cô đơn giữa đời nhau...

Nhãn: , ,
edit