cái thằng bé trái đào bày đặt đọc cuốn "tôi ươm ánh mặt trời" kìa! Sao nó không chịu học đánh vần A, B, C, D, F, G...nhỉ? Chắc nó bắt chước bố nó!


Nhãn: ,
edit