design lại cd cover "đá xanh"...

Hiện giờ phải design lại hoàn toàn CD cover "Đá Xanh" vì bị phê bình là không được! Ít nhất là 9 (nhân vật/tâm hồn) không hài lòng với CD cover kia!

Sẽ post lại version khác hoàn toàn nhé! Cảm ơn nhiều lắm!
Nhãn: ,
edit