hương giang (trịnh club - hà nội) hát khúc mùa thu...

Tôi thích cách trình bày của Hương Giang, thật nhẹ nhàng và cảm xúc trong bài hát này của Hồng Thanh Quang và Phú Quang...

Nghe Giang hát, Tôi nhớ về Tâm Quán (Đào Duy Từ, Hà Nội) cách đây hai năm...

Nhãn: , , ,
edit