hương xưa 36: carol kim...

Saigon TV Studio @ 4PM - Wednesday, June 9th, 2010

Hương Xưa 36: Carol Kim (vị khách mời mà chúng tôi lỗi hẹn cách đây nhiều tháng - nay được trân trọng gặp gỡ trở lại trong một episode Hương Xưa) - Nữ Hoàng Nhạc Kích Động Việt Nam...

Topic: Tôi đã bắt đầu mảng "tình ca" đời tôi bằng "Hãy Khóc Đi Em" của Trịnh Công Sơn đấy chứ - À, có một Carol Kim rất nhẹ, rất nhẹ...

Hosts: Luân Vũ, Đại Dương

Theme: Xin Cho Tôi (Trịnh Công Sơn)
Cho tôi đi xây lại chuyện tình
Cho tôi đi nâng dậy hòa bình
Cho tôi đi qua tận gập ghềnh
Nhìn giòng máu trong tim anh
Cho tôi nghe tay mẹ nồng nàn
Cho tôi nghe chân trẻ rộn ràng
Cho quê hương giấc ngủ thật hiền
Rồi từ đó tôi yêu em...
Nhãn: , , , ,
edit