hương xưa 37: đỗ khải an...


Hương Xưa Episode 37
Saigon TV Studio @ 4PM, Thursday, June 10th, 2010

Guest Artist: Đỗ Khải An
Hosts: Luân Vũ, Đại Dương
Topic: Bản nhạc càng hàn lâm, đầy sức thử thách - tôi càng nồng nàn hát! Chúng quyến rũ An!
Theme: Nguyệt Cầm (ý thơ Xuân Diệu - Cung Tiến)

Ðêm mùa trăng úa làm vỡ hồn ta.. Ngập ngừng xạ..suối thu dồn lá úa trôi quaSầu thu, sầu lên vút mịt mù, mà e nhớ hương mùa thuTrăng Tầm Dương lung linh bóng sáng, từng thoáng lệ ngân, mà hồn phân vân cuồng điên nhớLong lanh tiếng Nguyệt Cầm, tiếng đàn trầmAi nhớ nương tử một đêm nao trăng thanh trong lời hát... chết theo nước xanh...Chết theo nước xanh...Ôi đàn trăng cũ làm vỡ hồn anh...
Nhãn: , , , ,
edit