hương xưa 40: documentary episode with quang dũng...

Thâu hình tại tư gia anh chị Nhật Thụy & bạn William Vy - nơi có cây grand piano cao đẹp và mảnh sân sau yên tĩnh...

Lúc 2 P.M., Tuesday, June 29th, 2010
Recorded by: Cinema Studio (http://www.cinemastudio.us/) - Eric Hiệp Nguyễn, Andy, Long...

Special Guest Artist: Quang Dũng
Host: Đại Dương
Pianist & co-host: Vương Hương

Topic: Khi còn bé, tôi thường ngâm nga những câu hát quen thuộc của Trịnh Công Sơn...

Friends & Supporter: Gia đình ca sĩ Nhật Thụy, Hoàng & Ánh Trâm...

Tìm xem trong kinh sử
Tìm tương lai sáng tỏ
Tìm nhau khi nhân loại được trùng tu
Gặp nhau trong vinh dự của đời người, người ơi,
Gặp nhau dưới Ðức Tin bao la phơi phới... (Phạm Duy)
Nhãn: , , ,
edit