ơ hay, cái thằng bé trái đào suốt ngày tìm kiếm, loay hoay làm như ra vẻ hiểu biết lắm!


Nhãn: ,
edit