dăm eo sèo nhân thế...

Ôi một lần nương náu
Ði trên đời chẳng lâu
Trong trăm mùa xuân héo
Tay hái biết bao niềm yêu
Dăm em sèo nhân thế
Chưa phai lòng say mê
Với đôi ba lần gian dối
Ðời vẫn ban cho ngọt bùi...
Nhãn: ,
edit